daen

Regionale Koordineringsgruppe møder (RKG)

Teletobbies2I løbet af 2014 genoptog CFB og DBK afholdelsen af de Regionale Koordineringsgruppe møder (RKG) efter et par år uden RKG møder. Der blev i alt holdt 5 møder 3 gange rundt om i Danmark, og alle møderne har været velbesøgt. DBK vil gerne takke for den gæstfrihed vi har mødt rundt om i landet til de beredskaber der har stillet lokaler til rådighed. Det betyder meget for afholdelsen af RKG møderne at dette er muligt.

Fokus på første møde i rækken var at få præsenteret det nye reviderede kommisorium om, at RKG møder fremover vil være henvendt mere til superbrugere og vidensdelere, som får mulighed for at udveksle erfaringer om den operative anvendelse af SINE. Derudover vil DBK og CFB benytte møderne til at holde deltagerne orienteret om tekniske såvel som brugerorienterede emner, der kan løfte beredskabernes brug af SINE.

Datoer for møder i foråret 2015:
Region Hovedstaden, 11. maj 2015
Region Sjælland, 12. maj 2015
Region Syddanmark, 18. maj 2015
Region Midtjylland, 19. maj 2015
Region Nordjylland, 20. maj 2015

Metro

BoremaskineSom besluttet i november 2013 skulle der implementeres SINE dækning i Metro 1 og 2 i løbet af 2014, og det er med stor glæde, at kunne konstatere at dækningen er etableret, i drifttaget og godkendt her i december 2014.

Ligeledes er der gang i byggeriet med den nye Metro Cityring, og i forbindelse med etablering af Metroen er det et krav at der er SINE dækning. SINE dækningen skal anvendes af beredskabsmyndighederne ved indsats i tunnelen men det anvendes også som kommunikations- og sikkerhedssystem af SELI Danmark, der udfører tunnelborearbejdet.

Etableringen af SINE dækningen i tunnellerne foregår ved at DBK opsætter udstyr på Metro Cityringens byggepladser, hvorefter SELI Danmark etablerer og forlænger antennesystemet i takt med TBM’ernes (boremaskinernes) fremdrift i tunnellen.

Arbejdsbetingelserne på byggepladserne og er ofte præget af støv, mudder og vand. For DBK er det meget spændende at følge med i hvor godt terminalerne og andet udstyr opfølger krav til særlige vilkår som i Metro Cityringen.

FKB 2014 Herning

Vinderen3Som allerede annonceret i sidste nyhedsbrev, så var DBK repræsenteret på FKB i Herning i år. DBK havde taget system ingeniørerne Zuzana Knudsen og Martin Falkenberg med, som fortalte og fremviste den nye Fleetmap database FleeDa. Derudover var salgschef Jan Skjold også tilstede.

FleeDa viste sig at være et tilløbsstykke, og der var rigtig mange besøgende som fik gennemgået det nye værktøj til fleetmap administration. De fleste var begejstrede for værktøjet, og ser frem til at det bliver frigivet til brug. FleeDa er for øjeblikket under afprøvning hos et udvalg af beredskaber. Pilotdriften forventes afsluttet i løbet af efteråret, og vi forventer, at kunne sætte FleeDa i drift hos alle beredskaber efter nytår.

For at få lokket folk til DBK’s stand blev de besøgende inviteret til at deltage i en lille, men meget svær konkurrence der bestod i, at de skulle besvare 3 vanskelige spørgsmål. Præmien var et hotelophold i en “storby” i Danmark. Vinderen blev udtrukket af lykkens guide Zuzana i overværelse af hele DBK, og præmien leveret til Jan Holm-Rasmussen (billedet til venstre) fra Falck i Ballerup, som var en glad vinder.

Kundetilfredshedsundersøgelse

MeningEn af grundstenene i Kvalitetssystemet ISO9001 er, at man skal spørge sine kunder om hvor tilfredse de er med den vare man leverer.

I DBK’s tilfælde drejer det sig om at vi skal spørge vores kunder om den service vi leverer via SINE nettet, driften af nettet og den service vi yder via SINE helpdesk, som er tilgængelig 24/7, 365 dage om året. DBK gennemfører hvert år en kundetilfredshedsundersøgelse – det ene år spørger vi alle vore superbrugere, det andet år slutbrugerne. Undersøgelsen i år vil rette sig mod slutbrugerne.

Det foregår på den måde, at mellem alle SINE nettets brugere vil vi udvælge 30-50 slutbrugere, som vil blive kontaktet per telefon af en medarbejder fra et bureau, som vi har et samarbejde med. Brugeren vil blive stillet en række spørgsmål , der har til formål at afdække den oplevede  kvalitet af den service vi leverer. Navnene på slutbrugerne får vi gennem kontakt til en række superbrugere i løbet af november.

Vi håber, at både superbrugere og slutbrugere vil være behjælpelig med undersøgelsen. Den har en stor værdi for os, idet resultatet bliver analyseret og brugt til at planlægge forbedringer, hvor dette er ønsket.

SINE Portal

imagesBXZAWLSAI juli måned sendte DBK en mail til alle superbrugere af SINE nettet med besked om, at SINE portalen ville blive opdateret, og at alle ville få nærmere besked i løbet af august måned. Opdateringen omfattede en opdatering af selve portalen, men også en lancering af et nyt og mere brugervenligt ticket system.

Planen var, at opdatering skulle ske lige inden FKB i Herning, sådan at man kunne besøge DBK’s stand i de 3 dage og få råd og vejledning i den nye portal/ticketsystem.

Desværre nåede udrulningen ikke så langt som vi havde planlagt. En Mountainbike tur i Schweiz for DBKs IT chef endte med en tur i helikopter til det nærmeste hospital. En flækket hofte, brud på lårben og en skadet skulder, satte en midlertidig stopper for udrulningen af portalen og ticketsystemet.

Heldigvis er DBKs IT chef gjort af et særligt stof, og han er igang igen. Det betyder, at planlægningen af udrulningen af den opdaterede portal og ticketsystemet er i gang igen, og vi forventer at en mail bliver sendt ud meget snart til superbrugerne med en ny dato for lanceringen.

Vi beklager for alle dem som har undret sig over, hvor næste mail fra DBK vedrørende den opdateret portal blev af.

Mød os på brandpunkt 113

FKB2014redigeretIgen i år lægger Dansk Beredskabskommunikation vejen forbi FKB messen, også kaldet Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde, der denne gang finder sted i Messecenter Herning i dagene 27.-29. august 2014.

Messen byder på en kombination af besøg ved de mange spændende brandpunkter og mulighed for at høre de interessante indlæg i auditoriet fra personligheder, hvis hverdag har det danske beredskab som omdrejningspunkt. Forsvarsminister, Nicolai Wammen, vil blandt andre give sit syn på aktuelle emner, såsom rapporten fra Redningsberedskabets Strukturudvalg. Beredskabsstyrelsen har også fået taletid, ligesom formanden for FKB, Niels Mørup, vil berette om forskellige beredskabsmæssige emner.

Ved brandpunkterne er der rig lejlighed for at netværke og gå på opdagelse, når de mange udstillere fremviser alt fra nye terminaltyper og kontrolrumsløsninger til udstyr for brandslukning og meget andet. Der vil også være mulighed for at søge udenfor i det fri, hvor de fine, nypudsede køretøjer er udstillet.

DBKs stand ved brandpunkt 113
DBK deltager som altid – og er klar til at møde SINE brugerne. Dette år har vi især fokus på vores nye fleetmapdatabase Fleeda, der lige nu bliver testet af leverandører og udvalgte beredskaber i et pilotprojekt.

I finder os på brandpunkt 113, så kom forbi til en spændende snak om SINE og FleeDa eller book et møde hos os på forhånd, hvis du har et andet specifikt emne eller en problemstilling fra jeres hverdag, som du gerne vil i dybden med, så sætter vi tid af til det. Ring til Zuzana Knudsen eller Martin Falkenberg for at booke et møde. Zuzana på tlf. 3084 0100 eller mail til: Z.Knudsen@motorolasolutions.com, eller Martin på tlf.: 3084 0077 eller mail til: Martin.Falkenberg@motorolasolutions.com.

Vi ses i Herning!

Pssst… Husk at deltage i vores konkurrence, hvor vi udlodder en attraktiv præmie til den heldige vinder!

FleeDa

ComputerDBK er i gang med at udarbejde en ny løsning til håndtering af fleetmaps. Programmet hedder FleeDa (Fleetmap Database) og vil på sigt også tilbyde andre muligheder for administrering og monitorering af beredskabets egne terminaler.

Hovedparten af FleeDa er et fleetmap-administrations modul, der skal erstatte de utallige Excel ark der i dag anvendes til håndtering af fleetmaps, og har skabt udfordinger hos alle parter. Med den nye løsning ligger alle fleetmaps i en fælles database, og hvert beredskab får adgang til de terminaler, som de selv ejer eller administrerer for andre.

Løsningen har været under forberedelse i et par år, og forventes sat i drift i løbet af 2015.

Et pilotprojekt er netop igangsat, og vil som minimum køre til og med september 2014. Formålet med pilot-projektet er at afprøve database-strukturen og den nye arbejdsgang mht. opdatering af fleetmaps. Det er alle tre terminal-leverandører: Motorola Service, IHM og Radiocom, samt udvalgte beredskaber der deltager i projektet. De indrapporterer løbende de uhensigtsmæssigheder, fejl og problemer de støder på, så FleeDa fungerer så optimalt som muligt ved idriftsættelsen. Når pilot projektet er afsluttet, uarbejder DBK en plan for udrulning af FleeDa til samtlige beredskaber på SINE.

Når den endelige løsning er klar til udrulning, vil FleeDa blive stillet gratis til rådighed for alle beredskaber på SINE. Øvrig funktionalitet kan derefter tilkøbes via licens. Priser og betalingsmåden er dog ikke fastsat endnu.

SINE netværket opgraderet til MPLS

MastEfter en succesfuld testperiode overgik store dele af SINE netværket i alle regioner fra E1 baseret kommunikation til MPLS per 1. juni 2014.

Fra E1 til MPLS
Overflytningen af transmissionen fra E1 nettet til MPLS nettet var fastlagt som en option i kontrakten med Staten, og den blev blandt andet drevet af et ønske fra DBKs side om at styrke stabiliteten i netværket. MPLS teknologien sikrer en høj driftsikkerhed og SINE nettet skal af helt åbenlyse årsager fungere optimalt.

Processen har været længe undervejs. Forberedelsesfasen tog sin spæde start i 2010, hvorefter pilottests, grundige evalueringer og kontraktforhandlinger med leverandøren gik igang. Herefter fulgte arbejdet med installering af routere, omkobling af sites fra E1 til MPLS samt udførelse af tekniske prøver op til selve udrulningen, der gik i gang efter sommeren 2013. Under udrulningen blev der løbende gennemført yderligere tests. Da den sidste forbindelse var lagt og sat i drift var nettet på MPLS, og en 3 måneders stabilitetstest startet op. Den 1. juni 2014 blev omlægningsprojektet endelig godkendt.

SINE brugerne blev ikke berørt af opgraderingen fra E1 til MPLS. Nettet har fungeret normalt uden udfald.

MPLS
MPLS står for Multi Protocol Label Switching. Teknologien kan transportere informationer fra én del af netværket til en anden del af netværket uden hensyn til overførselsmetoden

Forbedret indendørsdækning på Frederiksberg

FKBlogo150x150Hvad gør man, hvis man som SINE bruger ikke er tilfreds med den indendørs dækning, der er i ens lokalområde? Man gør noget ved problemet – i hvert fald hvis man er ansat hos Frederiksberg Brandvæsen.

Det er ikke en hel nem opgave at sikre SINE dækningen i storbyerne. Den store koncentration af indbyggere og dermed mange, høje bygninger, baggårde og kældre, kan være en udfordring, når der skal kommunikeres over SINE radioen under en indsats. Det har Frederiksberg Brandvæsen måtte sande. Signalerne har svært ved at trænge igennem materialer som beton og stål, hvilket kommer til udtryk, når en indsatsleder på gaden skal kommunikere med holdlederen inde i en bygning.

Jack Creutzberg, Systemadministrator på Frederiksberg Brandvæsen, satte sig ind i teknologien bag SINE og gik i dialog med Dansk Beredskabskommunikation omkring de problemer beredskabet oplevede i hverdagen. Det resulterede i, at Frederiksberg Brandvæsen indkøbte en DMO repeater løsning fra EADS, der forstærker indendørsdækningen i bygninger og andre særlige områder såsom baggårde, parkeringskældre mv. Løsningen er blevet testet flittigt igennem de sidste par måneder og resultatet er ikke til at komme udenom.

“Når vi benytter DMO repeaterløsningen kan vi kommunikere problemfrit med hinanden. Det er en klar forbedring i forhold til før, hvor signalet var for ustabilt, når holdlederen rykkede ind i en bygning med sit team”, udtaler Michael Nyrand, Operativ leder hos Frederiksberg Brandvæsen.

Et eksempel på ustabil indendørs dækning forekom for nylig, da Frederiksberg Brandvæsen blev kaldt ud til en ildebrand i en lejlighed nær Falkoner Allé. Brandmændene kunne kun få adgang til lejligheden via en baggård. Holdlederen kunne godt kommunikere med hans team inde i bygningen via sin SINE radio, men forbindelsen til indsatslederen på gaden var ikke optimal.  Det havde ikke været noget problem, hvis beredskabet havde haft DMO repeaterløsningen med sig.

Rent praktisk fungerer løsningen ved at holdlederen tager en kuffert med en DMO repeater med sig, når han bliver kaldt ud til en indsats, eksempelvis i en parkeringskælder, hvor der er udbrudt brand i en bil. Når signalet på indsatslederens SINE terminal er nedadgående, giver han holdlederen besked om at stille kufferten fra sig. Herefter kan holdlederen bevæge sig endnu længere ned i kælderen og stadig bevare kontakten med indsatslederen på gaden uden udfald pga. dækningsproblemer, idet DMO repeateren fungerer som et bindeled imellem radioerne.

Frederiksberg Brandvæsen har et tæt samarbejde med Københavns Brandvæsen i hverdagen, og de to brandvæsener har da også været i dialog omkring den nye DMO repeaterløsning. Det er bl.a. Københavns Brandvæsens radioværksted, der sammen med Zenitel, udbyder af EADS, har været med til at bygge den helt rette DMO repeaterløsning til Frederiksberg Brandvæsen.

Når testforløbet af DMO repeaterløsningen er ovre, udarbejder Frederiksberg Brandvæsen en rapport over forløbet. Hverken Jack Creutzberg eller Michael Nyrand er dog i tvivl om at løsningen er kommet for at blive. Den har forbedret indendørsdækningen markant og dermed øget sikkerheden for både borgerne og brandvæsenet på Frederiksberg.

Frederiksberg Brandvæsen deler gerne ud af deres erfaringer til andre beredskaber, der kan være interesseret i at implementere en lignende løsning, men brandvæsenet så dog gerne, at der blev fremstillet et lovkrav om installering af indendørs repeatere ved opførelsen af nye bygninger, så dækningen er sikret i tilfælde af, at uheldet skulle være ude – også uden at beredskaberne selv skal ud og investere i løsninger.